ΙΟΒΕ: Σημαντική άνοδο για το Δείκτης Οικονομικού Κλίματος τον Φεβρουάριο – Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2000

Σημαντική άνοδο σημειώνει τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, καθώς ανήλθε στις 113,2 μονάδες, έναντι 109,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 19 ετών.
Οι επιχειρηματικές προσδοκίες βελτιώνονται έντονα στη Βιομηχανία και ηπιότερα στις Υπηρεσίες, ενώ σημαντική ενίσχυση παρουσιάζει και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2000.
Πάρα τις επιμέρους κλαδικές διαφοροποιήσεις, καταγράφεται αισιοδοξία για την πορεία της ζήτησης στο προσεχές χρονικό διάστημα, ενώ αμβλύνεται σημαντικά και η απαισιοδοξία στα νοικοκυριά.
Συνολικά, φαίνεται πως στις επιχειρηματικές και καταναλωτικές μονάδες έχουν εμπεδωθεί οι ευνοϊκές συνθήκες από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία κατά τους τελευταίους μήνες και οι θετικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί. Αυτές εκφράζονται, ανάμεσα στα άλλα, στη σταδιακή μείωση του κόστους χρηματοδότησης, φοροελαφρύνσεις, όπως και άλλες αναμενόμενες ευνοϊκές δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Θα είναι όμως κρίσιμο σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν το οικονομικό κλίμα οι εστίες ισχυρής αβεβαιότητας που προκύπτουν, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η επιδημία κορωνοϊού και οι υποτονικοί και επιβραδυνόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία και άλλους εμπορικούς εταίρους. Καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της πρωτογενούς έρευνας πραγματοποιήθηκε πριν την έξαρση των σχετικών φαινομένων στο τέλος του μήνα, αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό και με την οικονομική πολιτική αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αναλυτικότερα:
στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιορίστηκε οριακά, ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα υποχώρησε αισθητά και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες μεταβλήθηκαν αισθητά.

στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα παραγωγής ενισχύθηκαν αισθητά, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες υποχώρησαν έντονα.  στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις μεταβάλλονται ήπια, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα αποκλιμακώνονται έντονα.

στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν ήπια, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν εντονότερα ανοδικά.

στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους ενισχύονται, όπως και οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για αποταμίευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σημαντική ενίσχυση επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως λόγω βελτίωσης προβλέψεων για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο, στις 111,3 (από 105,8 τον Ιανουάριο) μονάδες, επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (104,1 μον.).
Το συγκεκριμένο επίπεδο είναι το μέγιστο από τον Ιούνιο του 2007. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες ήταν σχεδόν αμετάβλητο, αλλά το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παραμένει θετικό και ενισχύεται αισθητά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώνεται ήπια.

Αναλυτικά:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο στις -10 μονάδες (από -11 μον. τον Ιανουάριο), με το 21% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 12% (από 10%) να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά 10 μονάδες και διαμορφώθηκε στις +38, με το 42% (από 32%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και μόνο το 4% μείωσή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο περιορίστηκε κατά 4 μονάδες έναντι του Ιανουαρίου, στις +6 μονάδες, με το 11% των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 5% να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο μικτές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο υποχώρησαν αισθητά και διαμορφώθηκαν στις +3 μονάδες (από +15), οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού ενισχύθηκαν στις -7 (από -2) μονάδες, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες παρέμειναν θετικές και αυξήθηκαν στις +32 μονάδες (από +28).
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν περαιτέρω (στις +43 μον. το ισοζύγιο από +31), με το 45% (από 36%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και μόλις 3% μείωσή τους.
Ο θετικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίστηκε οριακά, στις +14 (από +15) μονάδες, με το 30% (από 28%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής περιορίστηκαν στους 4,7 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να μειώνεται, στο 70,0% (από 72,3%).
ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στις +13 μονάδες (από +7 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 24% και το 11% να αναμένει υποχώρηση.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών υποχώρησε κατά 4 μονάδες και κινήθηκε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με το 85% όμως των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το επόμενο τρίμηνο και ένα 8% (από 11%) να αναμένει άνοδο.