Καταγγελία στην Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τις «χρυσές» ζαρντινιέρες του Μπακογιάννη

Σε καταγγελία προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προχώρησε η δημοτική παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» επικεφαλής της οποίας είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος σχετικά με το κατά πόσο ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων στους δύο διαγωνισμούς του Δήμου Αθηναίων για την προμήθεια πανάκριβου εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρντινιέρες, φοίνικες κλπ.) στο πλαίσιο του έργου του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας.

Η Ανοιχτή Πόλη δηλώνει πως «ανεξαρτήτως της εξέλιξης του συνολικού έργου δεν θα επιτρέψει ούτε αυτό το έργο αλλά ούτε οποιοδήποτε άλλο να γίνει ένα μέσο διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναξιοκρατίας και έλλειψης λογοδοσίας από μέρους της Δημοτικής Αρχής».

Όπως ενημερώνει η «Ανοιχτή Πόλη» στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Μαΐου (2020) εισήχθησαν προσκλήσεις για δύο μειοδοτικούς διαγωνισμούς συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοτική παράταξη που έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε και τους δύο διαγωνισμούς διότι «ήταν εμφανές, τόσο όσο από τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού όσο και από το υπέρογκο κόστος τους, ότι δεν συνάδουν ούτε με την πιλοτική εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, ούτε με τον έκτακτο χαρακτήρα αντιμετώπισης της πανδημίας».

Κατά την εκτίμηση της δημοτικής παράταξης «οι εν λόγω διαγωνισμοί καταχρηστικώς προκηρύχθηκαν κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ».