Στα 150 εκατ. ευρώ η προσφορά από Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό

Στα 150 εκατ. ευρώ ανέρχεται κατά πληροφορίες η εφάπαξ προσφορά που κατέθεσε η κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ Τέρνα για την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό.

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο αρχικό εφάπαξ τίμημα έχει οριστεί από το τεύχος δημοπράτησης για το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο σε 30 εκατ. ευρώ.

Η οικονομική προσφορά του ενός και μοναδικού διεκδικητή (μετά την απόρριψη στο προηγούμενο στάδιο της προσφοράς της Hard Rock) άνοιξε στις 14.00 σήμερα Τετάρτη 7/10 με το επενδυτικό σχήμα να αποφασίζει τελικά να καταβάλλει ουσιαστικά μια κι έξω το τίμημα που ζητεί ο διαγωνισμός.

Το ύψος της επένδυσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1 δισ. ευρώ. Σχετικά με το τίμημα των 150 εκατ. ευρώ για την άδεια του καζίνο οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι «με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι η ακριβότερη άδεια που έχει παραχωρηθεί».

Σημειώνεται ότι βάσει της προκήρυξης, το ύψος της οικονομικής προσφοράς οριζόταν «ως το άθροισμα του Αρχικού Τιμήματος και του Συνολικού Ετήσιου Τιμήματος και βαθμολογείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Αρχικό τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.

Β. Συνολικό ετήσιο τίμημα, το οποίο υπολογίζεται ως η καθαρή παρούσα αξία των ποσών που θα συμπληρωθούν από τον διαγωνιζόμενο στον πίνακα ετήσιου τιμήματος, για κάθε ημερολογιακό έτος, από το τρίτο (3ο) μέχρι και το εικοστό πέμπτο (25ο), της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης».

Οι Μohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προτίμησαν να υποβάλλουν εφάπαξ το τίμημα για την άδεια του καζίνο αντί του συνδυασμού του αρχικού τιμήματος με το ετήσιο μίσθωμα.

Με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που προσφέρει το σχήμα υπό τον αμερικανικό όμιλο και την κατάθεση των τελευταίων νομιμοποιητικών εγγράφων, ανοίγει ο δρόμος ώστε ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του αναδόχου. Θα χρειαστούν, βέβαια, κάποιοι μήνες ώστε να συμφωνηθεί το οριστικό κείμενο της σύμβασης παραχώρησης, διάρκειας 30 χρόνων, μεταξύ του δημοσίου και της κοινοπραξίας Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά και η έγκριση της σύμβασης από τη Βουλή.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο θα δώσει τέλος στο πολυετές σίριαλ με τη σύμβαση μεταξύ της Lamda Develοpment και του δημοσίου για το Ελληνικό. Ετσι, το δημόσιο θα μπορέσει, επιτέλους, να εισπράξει και την προκαταβολή της Lamda Development που φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ.