Μερικές αλήθειες από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση της οικονομίας από τις τράπεζες

Στη συνεδρίαση της Βουλής την Παρασκευή 19/2/2021 για τις τράπεζες και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ειπώθηκαν μερικές αλήθειες από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με τη χρηματοδότηση της οικονομίας από τις τράπεζες.

Ο διοικητής ρωτήθηκε για την ρευστότητα των τραπεζών και ποιό κομμάτι αυτής της ρευστότητας έχει διοχετευθεί στην οικονομία;

Ο κ. Στουρνάρας αναφερόμενος στο 2020 απάντησε ότι η ρευστότητα είναι τεράστια αυτή την περίοδο καθώς οι τράπεζες επιδοτούνται, όπως είπε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή την περίοδο λόγω αρνητικών επιτοκίων και σε συνδυασμό με την αύξηση των καταθέσεων έχουν λάβει άνω των 35 δισ. ευρώ ρευστότητα. Και εξήγησε πως αυτά τα ποσά έχουν κατανεμηθεί. Είπε τα εξής:

«Πάμε τώρα στην πλευρά του Ενεργητικού. Τα 18 δισεκατομμύρια έχουν επανατοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, 12,8 δισεκατομμύρια έχουν πάει σε αύξηση των τοποθετήσεων των Τραπεζών σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και στον ιδιωτικό τομέα η καθαρή αύξηση των δανείων ήταν 5,5 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η κατανομή της ρευστότητας που έχουν πάρει οι Ελληνικές Τράπεζες από την Κεντρική Τράπεζα από την αύξηση καταθέσεων, μείον τη μείωση του διατραπεζικού δανεισμού και πώς έχει κατανεμηθεί στην οικονομία. Τώρα, πως τα νούμερα αυτά συμβιβάζονται με το χαρτί που κατέθεσε ο κ. Χαντζηνικολάου. Αυτά τα 5,5 δις είναι καθαρά, δηλαδή, είναι οι εκταμιεύσεις δανείων μείον οι αποπληρωμές δανείων που κάνουν οι επιχειρήσεις προς τις Τράπεζες. Ο κύριος Χαντζηνικολάου κατέθεσε το «Gross» δηλαδή, το ακαθάριστο, στο οποίο, συμφωνούμε. Στις εκταμιεύσεις αυτές έχουν παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και έρχομαι, κύριε Καλογιάννη, στο ερώτημά σας για τις μικρομεσαίες, οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου του ΤΕΠΙΧ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουν παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να κάνουν οι Τράπεζες εκταμιεύσεις προς τις μικρομεσαίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Ίσως χωρίς αυτές τις εγγυήσεις δεν θα ήταν εφικτό, λόγω χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων αυτών. Από αυτά τα 5,5 δισεκατομμύρια που έχουν πάει στον ιδιωτικό τομέα, είναι 6,7 δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις, μείον 1,9 δισεκατομμύρια σε ιδιώτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης όλο τον χρόνο ήταν 2,5 δισεκατομμύρια».

Σχόλιο δικό μας:

Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες προτιμούν να «επενδύουν» στο χρέος του ελληνικού δημοσίου (το οποίο παρά τη μείωση των αποδόσεων εξακολουθεί να έχει τις καλύτερες αποδόσεις) από το να χρηματοδοτούν τον ιδιωτικό τομέα. Και ναι χρηματοδότησαν με μικρότερα ποσά τον ιδιωτικό τομέα    αλλά λόγω των προγραμμάτων του ΤΕΠΙΧ, που ήταν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Βέβαια για τον ιδιωτικό τομέα τα δάνεια αυτά θα αποβούν φιλιά στο λαιμό γιατί τα; επιτόκια που οι τράπεζες χρεώνουν σε ΜμΕ είναι από 3 έως 6%!