Μια βιομηχανία αλουμινίου, η Exalco από τη Λάρισα έλαβε τη μερίδα του λέοντος της προμήθειας μασκών της ΚΕΔΕ για τα σχολεία

Χρήστος Ιωάννου

Μία βιομηχανία αλουμινίου με έδρα τη Λάρισα, η οποία ανήκει στην οικογένεια γνωστών βιομηχάνων Καντώνια-Τσιάρα –  γνωστότερη από την άλλη εταιρεία την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (μητρική της EXALCO) – έλαβε την μερίδα του λέοντος στο διαγωνισμό που πραγματοποίησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για την προμήθεια προστατευτικών μασκών που δόθηκαν στα σχολεία. Πρόεδρος της ΚΕΔΕ είναι ο επιτυχημένος δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, που έχει αναμορφώσει την πόλη των Τρικάλων.

Ο επιτυχημένος δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το θέμα απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τα όσα συνέβησαν στα σχολεία με την ακαταλληλότητα ορισμένων μασκών (λόγω μεγέθους) και κυρίως μετά την παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, που έκρινε ότι είναι αναγκαία η επαναδιατύπωση των αρχικών προδιαγραφών των μασκών. Κατόπιν αυτού η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ζήτησε από τους αναδόχους του διαγωνισμού να σταματήσουν την παραγωγή τους, επανεκκινώντας τη με βάση τις νέες προδιαγραφές που θα αποσταλούν από το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
της 7ης Σεπτεμβρίου 2020 η βιομηχανία αλουμινίου Exalco ανέλαβε την προμήθεια 326.329 μασκών με τιμή μονάδες 1,12 ευρώ, που είναι μάλιστα η ακριβότερη στη σχετική λίστα σε σύνολο προμήθειας 436.329 μασκών.

Η εταιρεία Χατζημιχαήλ Μαρία και Σια ΟΕ ανέλαβε την προμήθεια 100.000 μασκών στην τιμή των 1,11 ευρώ, ενώ μία τρίτη εταιρεία η Μπλιούμη Θεοφανεία έλαβε την προμήθεια 10.000 μασκών με τιμή μονάδος 1,09 ευρώ.

Η συγκεκριμένη προμήθεια υγειονομικού υλικού μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για λογαριασμό των Δήμων – σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161) – είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η επιτροπή της ΚΕΔΕ που έκανε την επιλογή «ομόφωνα συμφώνησε ότι δεν διαθέτει την τεχνογνωσία του ποιοτικού ελέγχου που αφορά τη σύσταση και την πυκνότητα των υφασμάτων (100% βαμβάκι, πυκνότητα > 180 TC)», όπως αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό. 

Η αποδοχή των προσφορών έγινε βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην κατατεθείσα Υπεύθυνη Δήλωση των αναδόχων και θα εξακριβωθεί αργότερα από αρμόδιο Φορέα.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΚΕΔΕ εδώ

Εντύπωση προκαλεί γενικότερα – ανεξάρτητα εάν η προσφορά της εταιρείας τηρεί 100% τις προδιαγραφές που τέθηκαν – ότι προσφορά κατέθεσε μία εταιρεία που το αντικείμενο δραστηριότητά της δεν είναι η παραγωγή μασκών ή παρεμφερών προϊόντων, αλλά  η παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου (αλουμίνια για κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, υαλοπετάσματα κλπ.), όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της.