Μείωση 2,1% ελληνικών εξαγωγών το Φεβρουάριο πριν εφαρμοστούν τα μέτρα κατά του κορονοϊού- Αύξηση εμπορικού ελλείμματος

Μείωση 2,1% κατέγραψαν οι εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων το Φεβρουάριο μήνα, πριν ακόμα εφαρμοστούν τα αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού (εκτός από Κίνα, Νότια Κορέα και ορισμένες άλλες χώρες).

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 2.635,2 εκατ. ευρώ (2.882,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2.690,9 εκατ. ευρώ (3.063,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση 2,1%.
Οι αντίστοιχες αξίες χωρίς τα πετρελαιοειδή και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασαν την ίδια ποσοστιαία αύξηση 8,6% σε σχέση με τον μήνα
Φεβρουάριο του 2019.

Τον ίδιο μήνα Φεβρουάριο, η συνολική αξία των εισαγωγών παρουσίασε αύξηση 1,5% και ανήλθε σε 4.322,4 εκατ. ευρώ (4.699,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.256,7 εκατ. ευρώ (4.817,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 42,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 36,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2019.

Η μείωση των εξαγωγών και η αύξηση των εισαγωγών οδήγησε σε αύξηση 7,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020 το οποίο διαμορφώθηκε σε 1.687,2 εκατ. ευρώ (1.817,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.565,8 εκατ. ευρώ (1.753,7 εκατ. δολάρια) που ήταν τον ίδιο μήνα του έτους 2019. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 117,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 122,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,5% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2019.

Παραμένει θετικό το πρόσημο των εξαγωγών το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020

Συνολικά το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 οι εξαγωγές αυξήθηκαν 5,3% και διαμορφώθηκαν στα 5.474,4 εκατ. ευρώ (6.043,3 εκατ. δολάρια) έναντι 5.198,2 εκατ. ευρώ (5.934,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019. Οι αντίστοιχες αξίες χωρίς τα πετρελαιοειδή και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 παρουσίασαν την ίδια ποσοστιαία αύξηση 9,5% σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 που αναλογεί σε 349,6 και 347,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι εισαγωγές στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 αυξήθηκαν 2,1% και ανήλθαν σε 9.069,3 εκατ. ευρώ (9.952,6 εκατ. δολάρια) έναντι 8.878,5 εκατ. ευρώ (10.077,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 211,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 272,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 να διαμορφωθεί σε σε 3.594,9 εκατ. ευρώ (3.909,3 εκατ. δολάρια) έναντι 3.680,3 εκατ. ευρώ (4.143,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 2,3%.
Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 138,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 75,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%.