Μείωση 3,4% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το Φεβρουάριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Φεβρουάριο 2020 παρουσίασε μείωση 3,4% σε σύγκριση με τον δείκτη τον ίδιο μήνα του 2019.

Μείωση 2,2% παρουσίασε και ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2019.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2020, παρουσίασε μείωση 3,6%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,4% τον μήνα Φεβρουάριο 2020 προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:
• Κατά 2,1% του Δείκτη Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, κατασκευής ειδών ένδυσης, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.
• Κατά 10,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Κατά 1,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την αύξηση:
• Κατά 17,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.