Μείωση τιμών βιομηχανικών προϊόντων τον Ιούνιο λόγω πετρελαίου

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 7,4%. Αυτό σημαίνει ότι υποχώρησαν οι τιμές των παραγόμενων προϊόντων της βιομηχανίας.
Σε σχέση με τον δείκτη του Μαΐου 2020, ο δείκτης τιμών του Ιουνίου παρουσίασε αύξηση 2,6%.
Σε δωδεκάμηνη βάση ο  μέσος Γενικός Δείκτης Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,8%.

Η μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αφορά κυρίως το πετρέλαιο που επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Όμως άλλα είδη παρουσίασαν αύξηση στην τιμή τους.

1. Συγκεκριμένα η μείωση των τιμών τον φετινό Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο πέρυσι οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της εσωτερικής αγοράς ως εξής:

 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -32,9%
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -8,3%
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων -0,9%
 • Βιομηχανία τροφίμων 0,5%
 • Ποτοποιία 2,2%
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 3,7%
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 3,9%
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 4,3%
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 4,9%
 • Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 40,6

2. Επίσης η μείωση των τιμών τον φετινό Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο πέρυσι οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της εξωτερικής αγοράς ως εξής:

 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -45,5%
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -41,1%
 • Εξόρυξη μεταλλευμάτων -13,8%
 • Λοιπά ορυχεία και λατομεία -5%
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -4,5%
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -3,6%
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων -2,1%
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων -1%
 • Βιομηχανία τροφίμων -0,7%
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 4,2%