Μηνύσεις σε στελέχη τραπεζών και στην Ελληνική Eνωση Τραπεζών έχει υποβάλει η Viva Wallet

του Χρήστου Ιωάννου
cioannou@ceo.gr

Σε απευθείας μηνύσεις σε στελέχη των τραπεζών και σε μέλη της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών έχει προχωρήσει η εταιρεία Viva Wallet, η οποία θεωρεί ότι οι τράπεζες βάζουν εμπόδια στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών πληρωμών από αδειοδοτημένες εταιρείες, όπως είναι η ίδια. Αυτό αναφέρουν πληροφορίες προερχόμενες από νομικούς κύκλους με αφορμή τον θόρυβο που προκάλεσε η έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου 2019.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με την έφοδο στα γραφεία των πέντε τραπεζών (Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank), επίσης στα γραφεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Πληρωμών (ΔΙΑΣ) εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Οι ερευνώμενες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές οριζόντιας σύμπραξης ή πρακτικές αποκλεισμού στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμών κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)».

Συνεπώς εκτός από την καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για αθέμιτες πρακτικές έχουν γίνει και προσωποποιημένες μυνήσεις σε στελέχη συγκεκριμένων τραπεζών (σίγουρα μεταξύ των τραπεζών είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα δίχως να αποκλείονται και οι άλλες) , τα οποία (στελέχη) κατά την Viva Wallet δημιουργούν εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών της.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, οι μηνύσεις υποβλήθηκαν προ μερικών εβδομάδων ενώ είναι πιθανώς να υποβληθούν νέες αν συνεχιστούν αντίστοιχες πρακτικές, που η εταιρεία θεωρεί βλαπτικές προς τα συμφέροντά της.

Το ceo.gr με αφορμή τις καταγγελίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις μηνύσεις έκανε μία ιστορική αναδρομή στα εμπόδια και στις δυσχέρειες που η εταιρεία Viva Wallet αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα τόσο σε θεσμικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο καθώς και στις αντιδράσεις των τραπεζών όταν βγήκε στην αγορά για να προωθήσει τις υπηρεσίες της. Εδώ το άρθρο.