Νέα εθελούσια στην Attica Bank – Οι όροι του προγράμματος – Έως 11 Απριλίου το δικαίωμα συμμετοχής

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου «τρέχει» από αύριο, Τετάρτη και έως τις 11 Απριλίου η Attica Bank, με το πλαφόν της αποζημίωσης να ορίζεται στις 190.000 ευρώ, ενώ υπό προϋποθέσεις αυτό το ποσό μπορεί να «αγγίξει» και τις 210.000 ευρώ.

Στόχος, είναι η μείωση του προσωπικού κατά 150 άτομα, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή ο πρώτος κύκλος δράσεων που «αγγίζει» το σύνολο της τράπεζας με στόχο την περιστολή του κόστους σε λειτουργικά έξοδα και κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Πιο αναλυτικά:

Δικαίωμα συμμετοχής έχει το σύνολο του προσωπικού Δικτύου Καταστημάτων και Διευθύνσεων Διοίκησης που έχουν συμπληρώσει 5 έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα κατά την 31.12.2021, με την Τράπεζα να διατηρεί το δικαίωμα της τελικής έγκρισης, λαμβανομένου υπόψη λειτουργικές της ανάγκες κλπ.

Για τα Καταστήματα άνω των 4 ατόμων (Ηράκλειο, Χανιά, Καλαμάτα, Πάτρα, Αγρίνιο, Βέροια, Σέρρες, Κομοτηνή, Καβάλα, Θέρμη, Λάρισα, Λαμία, Κεντρικό, Πανεπιστημίου, Ν. Ερυθραία, Πειραιά) δεν έχει ισχύ ο προαναφερθείς όρος και δύνανται να συμμετάσχουν όλοι. Διάρκεια ισχύος από Τετάρτη, 16.3.2022 έως και Δευτέρα, 11.4.2022.

Το ποσό αποζημίωσης προκύπτει από την οριζόμενη του ν.3198/1955 και των μικτών μισθών ενός έτους πλέον 30% (ήτοι 1,3 αποδοχές έτους).

Επιπλέον του ανωτέρω υπολογισμού:

Α. 5% (επί του ανωτέρω ποσού) για τους εργαζόμενους στην καταργούμενη μονάδα Καταστήματος Λέοντος Σοφού (Θεσσαλονίκη), στο σύνολο των Διευθύνσεων Διοίκησης και τα υπεράριθμα Καταστήματα (άνω των 4 ατόμων) και

Β. 5% (επί του ανωτέρω ποσού) για έναν εκ των δύο συζύγων και

Γ. 3%  (επί του ανωτέρω ποσού) για ηλικίες έως 40 ετών, 4%   41-50, 5%  51-55, 4%  56-60 και 3% 61 και άνω και

Δ. 2 μηνιαίοι μικτοί μισθοί για 5 – 10 έτη υπηρεσίας, 3  για 11 – 24 έτη,  4  για 25 – και άνω έτη και

Ε. 5.000 € σε περίπτωση που το αίτημα συμμετοχής υποβληθεί έως και 23.3.2022 (θεωρητικά ως πρώτη περίοδο ισχύος) και

ΣΤ. 15.000 € για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας προκειμένου να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ή να προβούν σε αυτασφάλιση και

Ζ. 5.000 € για κάθε παιδί που επιδοτείται στη μισθοδοσία και με ανώτερο τα 2 παιδιά, ήτοι 10.000 €

Πλαφόν 190.000 €, υπό προϋποθέσεις, δε, 210.000 € (λόγω Ε. και ΣΤ.)

Πρόσθετες παροχές δίνονται

1. Η παραμονή των αποχωρησάντων εργαζομένων στο εκάστοτε ισχύον Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας για 5 έως 10 έτη αναλόγως της ηλικίας και

2.  Η διατήρηση των όρων των στεγαστικών δανείων προσωπικού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Επιχείρησης και κλάδου.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές παρακρατούνται.

Ημερομηνία αποχώρησης ορίζεται η Παρασκευή, 29.4.2022.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου

«Ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά, αφού πρώτα ενημερωθεί για την πλήρη έκταση των συνεπειών – ωφελημάτων συμμετοχής ή μη στο τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, καλείται να πάρει μία απόφαση που σίγουρα συγκαταλέγεται στις πιο κρίσιμες του εργασιακού του βίου», επισημαίνουν οι εργαζόμενοι της Attica Bank με αφορμή την ανακοίνωση του προγράμματος εθελούσιας.

Αξιοπρόσεχτο σε σχέση με το παρελθόν ή και τον ανταγωνισμό χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της τράπεζας το νέο πρόγραμμα , επαναλαμβάνοντας την διαχρονική του θέση πως «ναι μεν, μπορεί η κάθε μορφής μεθοδολογία αποκοπής – ηλικιακά και υπηρεσιακά – ενεργού πληθυσμού από την εργατική τάξη και δη, τον επαγγελματικό μας κλάδο να εγείρει εύλογα έντονο προβληματισμό και ανησυχία αφενός, σε ιδεολογικό επίπεδο για την εν τοις πράγμασι αποδυνάμωση της βάσης του συνδικαλιστικού κινήματος αφετέρου, αντικειμενικά, για τη συνέχιση βιοπορισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών του οικογενειακού προγραμματισμού του κάθε εργαζόμενου, ιδιαίτερα για το μέρος του πληθυσμού που δεν έχει θεμελιώσει ακόμα λήψη σύνταξης.

Από την άλλη, όμως, επουδενί μπορεί να παραγνωριστεί το δικαίωμα της ατομικής κρίσης για τη στάθμιση των υπέρ και των κατά στο μοναδικό δικαίωμα της τελικής απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του κάθε εργαζόμενου στο εκάστοτε εξαγγελθέν από την επιχείρηση που εργάζεται πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού».