Νέα παράταση στην έναρξη των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αφού τα προβλήματα δεν λύθηκαν

Η συνεδρίαση ήταν να ξεκινήσει στις 12.30 αλλά αναβάλλεται εκ νέου, καθώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα στην παροχή των δεδομένων.