Ο Δ. Βαρδινογιάννης αγόρασε μετοχές Motoroil αξίας 152.883 ευρώ

Με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποιήθηκε ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ο Δημοσθένης Βαρδινογιάννης του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MMotoroil, προέβη σε αγορά 7.576 μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας 152.883,68 ευρώ.