Ο ΟΟΣΑ ανέβαλε για Απρίλιο την ανακοίνωση των εκτιμήσεων σχετικά με την ανάπτυξη λόγω κορονοϊού

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ακύρωσε την προγραμματισμένη για χθες, Δευτέρα 9 Μαρτίου, ανακοίνωσή του για τους πρόδρομους δείκτες ανάπτυξης, αναφέροντας ότι σε πολλές χώρες – μέλη του οι επιμέρους δείκτες που χρησιμοποιεί δεν ήταν σε θέση να αποτυπώσουν τον αντίκτυπο από την ευρύτερη έξαρση του κοροναϊού. Η επόμενη ανακοίνωση των δεικτών θα γίνει στις 8 Απριλίου.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, τα στοιχεία για τους δείκτες συλλέχθηκαν πριν γίνει γνωστή η έκταση της έξαρσης του Covid-19 στη Βόρεια Ιταλία και συνεπώς «δεν μπορούν να αποτυπώσουν σημαντικές απρόβλεπτες αλλαγές στη μακροοικονομία και τις προσδοκίες που είναι πιθανόν να επήλθαν τις ημέρες και τις εβδομάδες μετά τη συλλογή των στοιχείων». Σε χώρες – όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Κορέα – που ήταν κοντά στο επίκεντρο της επιδημίας, οι επιπτώσεις από τον κοροναϊό έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στους επιμέρους δείκτες, υποδηλώνοντας μία υποχώρηση της αναπτυξιακής δυναμικής τους, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Οι σύνθετοι πρόδρομοι δείκτες του ΟΟΣΑ (Composite leading indicators CLIs) είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να προβλέπουν τις μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα και έχουν αποδειχθεί, όπως αναφέρει ο διεθνής Οργανισμός, ένα αποτελεσματικό εργαλείο, ακόμη και σε περιόδους ακραίας μεταβλητότητας, όπως κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση, την ευρωπαϊκή κρίσης χρέους και την πιο πρόσφατη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, ακριβώς επειδή οι επιμέρους δείκτες μπορούσαν να αποτυπώνουν και να αντανακλούν τις προσδοκίες των οικονομικών παραγόντων σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις τους. «Η ανακοίνωση στις 8 Απριλίου των CLIs του ΟΟΣΑ θα αντανακλά τις πληροφορίες αυτές», ανέφερε ο Οργανισμός.