ΟΑΕΔ: Σταθεροί οι άνεργοι τον Αύγουστο με Ιούλιο αλλά 128.384 περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2019

Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους (51,75% ή 536.423) είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αδυνατούν να βρουν δουλειά χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, ο αριθμός των ανέργων που έχουν δηλωθεί ανήλθε σε 1.090.133 άτομα τον Αύγουστο του 2020 από 1.095.997 τον Ιούλιο του 2020 και 1.126.173 ατόμων τον Ιούνιο του 2020. Βέβαια, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019 ο αριθμός των ανέργων τον φετινό Αύγουστου είναι αυξημένος κατά 128.384 άτομα ή 13,35%.

Συγκριτικά με τον Ιούλιο της φετινής χρονιάς υπάρχει μείωση κατά 5.864 άτομα, που όμως είναι ελάχιστη, αν ληφθεί υπόψη ο Αύγουστος είναι η κορύφωση της θερινής περιόδου και άρα θα έπρεπε η απασχόληση να αυξηθεί πολύ περισσότερο.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έφτασαν τους 143.005, αυξημένοι κατά 4.513, συγκριτικά με τους
138.492 που ήταν τον Αύγουστο του 2019.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία του ΟΑΕΔ, φαίνεται ότι περισσότεροι από τους μισούς (51,75% ή
536.423) είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αδυνατούν να βρουν δουλειά χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.

Επίσης ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανέργων (712.765 ή 65,38%) είναι γυναίκες.

Σε ότι αφορά τις ηλικίες η κατηγορία 30–44 ετών έχει 402.599 ανέργους (36,93%) και σημειώνει τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας.

Οι περισσότεροι άνεργοι είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (476.662 ή 43,72%). Υπάρχουν
όμως και αρκετοί (223.278 ή 20,48%), που βρίσκονται χωρίς δουλειά, αν και διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.