Οι αρμοδιότητες Ταγαρά, Αμυρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος

Ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Μπορεί ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς να μην ανασχηματίστηκε και να παρέμεινε στη θέση του, αλλά τα καθήκοντά του άλλαξαν, σύμφωνα με την απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του νέου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

Αναλυτικά τα καθήκοντα των δύο υφυπουργών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν ως εξής σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:

Στον Νικόλαο Ταγαρά  ανατέθηκαν αρμοδιότητες των ακόλουθων οργανικών μονάδων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών και

γ) της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.»

Στον Γεώργιο Αμυρά ανατέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες:

Α. Των αρμοδιοτήτων των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων:
α) Της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος,
β) των Διευθύνσεων:
βα) Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας,
ββ) Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων και
βγ) Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
γ) των υπηρεσιών που υπάγονταν στην τέως Ειδική Γραμματεία Υδάτων και

Β. της εποπτείας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).