Οι δικαιούχοι της δράσης “Επιχειρούμε Έξω” μπορούν να συμμετέχουν και σε ψηφιακές εκθέσεις.

Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά στην δυνατότητα των δικαιούχων να συμμετέχουν και σε ψηφιακές εκθέσεις, με τις ανάλογες επιλέξιμες δαπάνες, στη διαδικασία τροποποιήσεων των στοιχείων της εγκριτικής απόφασης κ.ά..

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1232