Παγκόσμια ημέρα Στατιστικής σήμερα με τα σχετικά επαγγέλματα στην ΕΕ να έχουν αυξηθεί 59% από το 2005

Σήμερα 20 Οκτωβρίου είναι η παγκόσμια Ημέρα και η ΕΕ την εορτάζει με ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Το 2019 απασχολούνταν στην ΕΕ 93.000 μαθηματικοί, αναλογιστές και στατιστικολόγοι, αντιπροσωπεύοντας το 0,05% της συνολικής απασχόλησης. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει τους στατιστικολόγους που υπολόγισαν αυτόν τον αριθμό.

Σε σύγκριση με το 2005, ο αριθμός τους αυξήθηκε 59% από 58.400. Κατά την περίοδο 2005 έως 2019, το χαμηλότερο σημείο επιτεύχθηκε το 2011 με 57100 άτομα ενώ ακολούθησε μια μεγάλη ανάκαμψη το 2012 σε 70.800 άτομα.

Οι άνδρες αντιπροσώπευαν την πλειονότητα αυτών των θέσεων εργασίας (57%) το 2019. Αυτό συνέβη από το 2005, με εξαίρεση το 2009 και το 2010, όταν οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 51% και στο 52% αντίστοιχα.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Ανακοίνωση για την ημέρα εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή:

Η 20η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το 2010, ως Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής και εορτάζεται ανά πέντε έτη. Σκοπός είναι η καθιέρωση μιας ημέρας αποκλειστικά αφιερωμένης στη στατιστική επιστήμη και η ανάδειξη της αξίας των επίσημων στατιστικών.

Ο φετινός εορτασμός με σύνθημα «Συνδέουμε τον κόσμο με δεδομένα που μπορούμε να εμπιστευτούμε» (“Connecting the world with data we can trust”), υπογραμμίζει τη σημασία των ποιοτικών στατιστικών, ειδικά σε περιόδους έκτακτων συνθηκών και κρίσεων. Η επιλογή του θέματος αντικατοπτρίζει παράλληλα την έμφαση στην ανάδειξη της καινοτομίας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης στατιστικών στοιχείων και την επικέντρωση στην έννοια της στατιστικής πληροφορίας ως δημόσιου αγαθού που παράγεται από τα εθνικά στατιστικά συστήματα των Χωρών.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με συνέπεια στο σύνολο των Αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής μεριμνά ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν με τρόπο άμεσο, αξιόπιστο και διαφανή επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η τήρηση αξιόπιστων κανόνων, μεθόδων και πρακτικών, η συνέπεια στις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, του στατιστικού απορρήτου και της ισότιμης πρόσβασης στα στατιστικά προϊόντα εγγυώνται την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών.