Παραίτηση Γιώργου Γεράρδου από Lamda Development

Ο Γιώργος Γεράρδος Πρόεδρος της Πλαίσιο Computers και πλέον πρώην μέλος του Δ.Σ. της Lamda Development..

Ο Γιώργος Γεράρδος ιδρυτής και μέτοχος της εταιρείας Πλαίσιο και επί χρόνια μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Lamda Development αποφάσισε να παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους, όπως ενημέρωσε η εταιρεία. .

Ο κ. Γεράρδος ήταν μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της lamda Development και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων.