Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΔΕΠΑ Υποδομών στις 21 Φεβρουαρίου 2020

Το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε μία εβδομάδα παράταση στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών, μέχρι τώρα ήταν η 14η Φεβρουαρίου 2020. Η νέα ημερομηνία είναι η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου.

Στη ΔΕΠΑ Υποδομών (ΤΑΙΠΕΔ 65%, Ελληνικά Πετρέλαια 35%) έχουν εκχωρηθεί τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), το 51% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ (διαχειρίζεται τα δίκτυα σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία), το 100% της ΔΕΔΑ (η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δίκτυα στο υπόλοιπο της χώρας), η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών, ​τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας LNG.