Πειραιώς: Προνομιακή συμμετοχή και κατανομή για το 10% της αύξησης κεφαλαίου σε υφιστάμενους μετόχους

Όπως έγινε γνωστό πριν λίγες ημέρες η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση για τις 7 Απριλίου 2021 με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας έως 1 δισ. ευρώ, καταργώντας το δικαίωμα προτίμησης των παλιών μετόχων. Αρχικά η ανακοίνωση έδωσε ώθηση στην τιμή της μετοχής, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε πρωτοφανής πτώση με την μετοχή να χάνει το 40% της αξίας της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προνομιακής συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου μέχρι του 10% των νέων μετοχών. Θα αφορά τόσο τους ιδιώτες επενδυτές όσο και τους θεσμικούς επενδυτές.

Γενικά η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και του book building σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας Πειραιώς θα προχωρήσει ως εξής:

  • Ταυτόχρονη διαδικασία σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Ιδιωτική τοποθέτηση (δηλ. διαδικασία που δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά) μέσω\ βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και δημόσια προσφορά (ΔΠ) στην Ελλάδα.
  • Καταρχήν επιμερισμός σε 10% (ενδεικτικά) κατανομή για ΔΠ στην Ελλάδα σε υφιστάμενους μετόχους.
  • Θα καθοριστεί εύρος τιμών (min-max) για την εγγραφή στο βιβλίο προσφορών και τη δημόσια προσφορά.
  • Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το βιβλίο προσφορών στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και θα είναι κοινή και για τα δύο σκέλη της ΑΜΚ, ήτοι την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.
  • Στην Ελλάδα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα εγγράφονται υποχρεωτικά στην ανώτατη τιμή του εύρους.
  • Η προνομιακή κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους θα αφορά μόνο τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, όχι την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.
  • Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα διακρίνεται σε δυο υποκατηγορίες, ήτοι μη ειδικούς επενδυτές και ειδικούς επενδυτές που είναι υφιστάμενοι μέτοχοι, με τη δυνατότητα μεταφοράς μετοχών μεταξύ των κατηγοριών σε περίπτωση αδιάθετων μετοχών κάποιας κατηγορίας.
  • Η προνομιακή κατανομή των υφιστάμενων μετόχων που αναμένεται να αποφασιστεί από το ΔΣ θα ισχύει τόσο για τους μη ειδικούς όσο και για τους ειδικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη ΔΠ στην Ελλάδα.