Πως η διοίκηση της Reggeborgh φούσκωσε τις ζημιές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα 186,7 εκατ. ευρώ το 2020

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ με ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη δημοσιοποίησε στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, δίχως όμως να συνοδεύονται την ίδια στιγμή από αναρτημένες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίες πιστοποιούν τα γραφόμενα της κάθε διοίκησης στις ανακοινώσεις (προφανώς θα ακολουθήσουν, αλλά αυτό έπρεπε να έχει γίνει ταυτόχρονα).

Σύμφωνα με τα την ανακοίνωση του ομίλου, τα έσοδα υποχώρησαν στα 892 εκατ. ευρώ από 1,27 δισ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας κάμψη 30%, κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων από τον κατασκευαστικό κλάδο (499 εκατ. ευρώ από 901 εκατ. ευρώ) και τις παραχωρήσεις λόγω covid (202 εκατ. ευρώ από 240 εκατ. ευρώ το 2019).

Αντίθετα τα έσοδα αυξήθηκαν στους κλάδους των ΑΠΕ στα 94 εκατ. ευρώ από 64 εκατ. ευρώ το 2019, στον τομέα περιβάλλοντος στα 102 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου μειώθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ από 80,6 εκατ. ευρώ το 2019, συμπεριλαμβανομένου εκτάκτων εξόδων 41,3 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημιές 149,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 84 εκατ. ευρώ το 2019.

Το τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώθηκε σε ζημιές 186,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 131,4 εκατ. ευρώ το 2019.

Να θυμίσουμε πως το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 ο όμιλος είχε δημοσιοποιήσει ζημιές 53,767 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας και αυξημένα κόστη αναδιοργάνωσης.

Όμως η νέα διοίκηση διενέργησε αυξημένες προβλέψεις, δηλαδή θεώρησε ότι θα έχει ζημιές και από άλλες δραστηριότητες – με αποτέλεσμα οι ζημιές να υπερ-τριπλασιαστούν σε σχέση με το 9μηνο στα 186,7 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις αυτές προέρχονται από μελλοντική ζημιά 40 εκατ. ευρώ από έργα στη Μέση Ανατολή, ζημιά 27 εκατ. ευρώ από έργα στη Ρουμανία, ζημιά 27 εκατ. ευρώ από έργα στην Ελλάδα, ζημιά 22 εκατ. ευρώ από φωτοβολταϊκά έργα στην Αυστραλία και ζημιά 12 εκατ. ευρώ από απομείωση αξίας ακινήτων.

Πρόκειται για άλλη μία περίπτωση υποβάθμισης της οικονομικής δραστηριότητας και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από τη νέα διοίκηση που όρισε η Reggeborgh με CEO τον Αρ. Ξενόφο για να δείξει την κακή κατάσταση της εταιρείας υπό την προηγούμενη διοίκηση Καλλιτσάντση. Πάντως υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο και δεν είναι άλλος από τον οικονομικό διευθυντή κ. Γιώργο Πουλόπουλο. Ο κ. Πουλόπουλος δεν είχε κάνει κάποια αναφορά για ενδεχόμενες ζημιές ή για ενδεχόμενες μεγαλύτερες απομειώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2020, που φέρουν την υπογραφή του μεταξύ άλλων μελών της προηγούμενης διοίκησης.

Να σημειωθεί ότι σήμερα Πέμπτη 1η Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, που έχει θέσει το ΤΑΙΠΕΔ. Όπως είναι γνωστό, η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέτυχε να υποβάλει προσφορά εντός της προθεσμίας και μπορεί να προσπαθήσει με ένδικα μέσα να πάρει την παράταση από το ΤΑΙΠΕΔ, την οποία το Ταμείο αρνήθηκε, αφού είχε δοθεί ήδη μία παράταση με προσφυγή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ!