Πως η κρίση έγινε μεγάλη ευκαιρία για τα Κέντρα δια βίου Μάθησης – Θα λάβουν €84,7 εκατ. μόνο για την τηλεκατάρτηση των επιστημόνων

του Χρήστου Ιωάννου 
cioannou@theceo.gr

Πολλοί είναι αυτοί, που συχνά λένε πως «η κρίση γεννά ευκαιρίες», είτε για τους τολμηρούς επιχειρηματίες που θα επιχειρήσουν κάτι που άλλοι δεν τολμούν είτε για αυτούς που βρέθηκαν στο «σωστό» αντικείμενο στο «σωστό» χρόνο.
Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία ευκαιριών από συνδυασμούς γεγονότων. Είναι αυτή, που γεννιέται από αποφάσεις του κράτους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κρίση.
Μία τέτοια περίπτωση είναι το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των ελεύθερων επαγγελματιών/αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ώστε να χορηγήσει στους πληττόμενους από την κρίση επιστήμονες ποσό 600 ευρώ σε κάθε έναν για διάστημα περίπου 45 ημερών (από την ημέρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων λόγω κορονοϊού μέχρι το τέλος Απριλίου). Αρχικά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βέβαια πει ότι όλος ο ιδιωτικός τομέας εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι/ελεύθεροι επαγγελματίες θα λάβουν όλοι το ποσό των 800 ευρώ, αλλά τα πράγματα άλλαξαν στην πορεία.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Μετά από κάποιες ημέρες των αρχικών εξαγγελιών, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης βρήκε άλλη λύση και ανακοίνωσε το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2 

Η τηλεκατάρτιση μπορεί να γίνει από κάθε πάροχο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 και Ν. 4589/2019, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο δεν έχει προβεί σε καταγγελία σύμβασής του έως την έκδοση της παρούσας και δεν έχει διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων για τις Προσκλήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014- 2020.

Τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της εταιρείας «ΜΑΣΤΕΡ Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες δικηγόρων επικοινωνούσε μαζί τους τηλεφωνικώς προς άγρα  πελατών, πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος του προγράμματος. Ρωτούσε εάν θα τους ενδιέφερε η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

Στα 192,965 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα τελικώς ανέρχεται στο ποσό των 192,965 εκατ. ευρώ με σκοπό να ωφεληθούν 180.342 επιστήμονες/ελεύθεροι επαγγελματίες όπως αναφέρεται στην επίσημη πρόσκληση που δημοσιεύτηκε (αρχικά το ποσό που η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ήταν 180 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι 166.000 επιστήμονες).

108,2 εκατ. ευρώ οι επιστήμονες  

Πάμε να δούμε πως θα μοιραστεί το συνολικό ποσό των 192,965 εκατ. ευρώ και πως η κρίση γέννησε μία ευκαιρία πολλών εκατομμυρίων για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης:

  1. Οι επιστήμονες θα λάβουν το ποσό των 600 ευρώ έκαστος που σημαίνει ότι αν ολοκληρωθεί σωστά και πιστοποιηθεί ορθώς από ους «ειδικά διαπιστευμένους φορείς», το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης των 100 ωρών οι 180.342 δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό των 108,2 εκατ. ευρώ.

84,76 εκατ. ευρώ τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και στους φορείς Πιστοποίησης

2. Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα λάβουν 470 ευρώ ανά τηλεκαταρτιζόμενο επιστήμονα. Από αυτό το ποσό, τα ΚΕΚ θα κρατήσουν 420 ευρώ και ποσό 50 ευρώ ανά τηλεκαταρτιζόμενο θα αποδώσουν στους φορείς πιστοποίησης. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 84,76 εκατ. ευρώ (470 Χ 180.342 ωφελούμενους).

Εδώ βέβαια κάποιοι θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία, την πιστοποίηση και την απόδοση των χρημάτων.

  1. Υπάρχει ένα ζήτημα σύγκρουσης ενδιαφέροντος εφόσον ο ελεγχόμενος, δηλαδή τα Κέντρα δια βίου Μάθησης θα πληρώσουν τον ελεγκτή, δηλαδή τον φορέα που θα πιστοποιήσει ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ορθώς, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις.
  2. Μέρος των χρημάτων θα δοθούν στα Κέντρα δια βίου Μάθησης και στους δικαιούχους με την ενεργοποίηση του προγράμματος και όχι με την ολοκλήρωσή του.

Στους δικαιούχους

Συγκεκριμένα αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400€. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200€.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έχει δηλώσει ότι τα πρώτα 400 ευρώ θα δοθούν στις 15 Απριλίου. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί καθώς οι ημερομηνίες υποβολής της αίτησης μπορούν – σύμφωνα με την πρόσκληση – να υποβληθούν ως εξής:

  • από 9 Απριλίου έως 16 Απριλίου 2020 όταν ο ωφελούμενος επιλέξει ο ίδιος να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση (Διαδικασία Α)
  • από τις 9 Απριλίου έως τις 20 Απριλίου 2020 όταν ο ωφελούμενος εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης απευθείας τον πάροχο (Διαδικασία Β).

Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 200€. Όμως αφενός ποιός θα ελέγξει την διαδικασία, αφετέρου, όπως προβλέπεται δεν χρειάζεται κάποιος να συμμετέχει υποχρεωτικά στις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€ ενώ η όλη διαδικασία είναι ασύγχρονη, δηλαδή γίνεται off line!  

Πως θα δοθούν τα 84,76 εκατ. στους παρόχους 

Η καταβολή στους παρόχους κατάρτισης του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης για τις υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ως εξής:
Το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή κάθε επιταγής κατάρτισης είναι έως 470€ (420€ για την κατάρτιση και έως 50€ για την πιστοποίηση), το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
1. Ποσό ύψους 20€ ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης
2. Ποσό ύψους 400€ ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.
3. Ποσό ύψους έως 50€ ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πιστοποίησης.

Να σημειωθεί πως προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, το ποσό της αμοιβής του παρόχου (420 ευρώ) μειώνεται αναλογικά ως προς τις ώρες που δεν υλοποιήθηκαν. Ποιός όμως θα ελέγξει την διαδικασία!

600 ευρώ με τηλεκατάριση για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες; 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως η ίδια διαδικασία (τηλεκατάρτισης) ίσως ακολουθηθεί και για υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες (εκτός επιστημόνων), αφού πάλι ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακάλυψε με μεγάλη καθυστέρηση – αυτή τη φορά την Κυριακή 5/4 – ότι έχει τεθεί θέμα για αυτή την κατηγορία επαγγελματιών να λάβουν 600 ευρώ και όχι 800 ευρώ! 

Άδικη για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες – επικερδής μπίζνα για άλλους 

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να είναι άδικη για όλους αυτούς που η κυβέρνηση υποβίβασε στο καθεστώς των 600 ευρώ για ενάμιση μήνα  – σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης – όμως εξελίσσεται σε μία εξαιρετική και απρόβλεπτα επικερδής δουλειά εκατομμυρίων για άλλους.