Πως κινήθηκε η αγορά εργασίας στη διάρκεια της πανδημίας – Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων που δούλευαν ή είχαν αναστολή εργασίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ με 60,2% επί του συνολικού πληθυσμού της. Μόνο η Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν μικρότερα ποσοστά απασχόλησης από την Ελλάδα 49,5% και 58,9% αντίστοιχα

Ο αριθμός των εργαζομένων που απουσίασαν από την εργασία τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 40,9 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προσωρινών αναστολών συμβάσεων εργασίας οι οποίες αυξήθηκαν  σε 19,3 εκατομμύρια από 2,4 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2020. Τα υψηλότερα ποσοστά απουσιών παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (39,6%), την Κύπρο (32,0%), την Ισπανία (27,9%) και τη Γαλλία (27,7%) και τα χαμηλότερα ποσοστά στη Βουλγαρία (10,9%), στη Λετονία (12,0%) και το Λουξεμβούργο (12,9%).

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα στην έρευνα για την αγορά εργασίας που δημοσιοποίησε η Eurostat την Πέμπτη 8/10 και την εμπλούτισε με διάφορα στοιχεία για να γίνουν πιο κατανοητές οι τάσεις λόγω των μέτρων που πήραν οι κυβερνήσεις για να ανακόψουν την αύξηση της ανεργίας.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία παρουσίασαν μείωση των συνολικών πραγματικών ωρών εργασίας μεταξύ του πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2020. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση των συνολικών πραγματικών ωρών με εξαίρεση μία χώρα, την Φινλανδία.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις πραγματικές ώρες εργασίας σημειώθηκαν στην Ισπανία (-25,9%), στην Πορτογαλία (-23,3%), στην Ελλάδα (-21,0%), την Ιρλανδία (-20,7%) και την Κύπρο (-20,4%).

Τα παραπάνω δικαιολογούν την επιτυχία στο υγειονομικό κομμάτι γιατί στην οικονομία η χώρα τα πήγε χάλια, όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο. Αρκεί μόνο να πούμε ότι η Ελλάδα προβλεπόταν να έχει την υψηλότερη άνοδο του ΑΕΠ το 2020, αλλά θα έχει μικρότερη από το μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό είναι ο ορισμός της αποτυχίας.

Ελλάδα: Το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης επί του συνολικού πληθυσμού 

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με τη Eurostat η Ελλάδα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ. Το ποσοστό αυτό ήταν 61,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού και μειώθηκε περαιτέρω σε 60,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 73,3% και 72%% αντίστοιχα και μόνο η Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν μικρότερα ποσοστά απασχόλησης από την Ελλάδα 49,5% και 58,9% αντίστοιχα.

Στα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι πως η αγορά εργασίας επιβραδύνθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,0 εκατοστιαία μονάδα.  Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 απασχολούνταν 187,3 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ ηλικίας 20 έως 64 ετών με το προσαρμοσμένο ποσοστό απασχόλησης να διαμορφώνεται στο 72,0% μειωμένο κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδες από 73% το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 13,1 εκατομμύρια άτομα. Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,5%, από 6,3% το πρώτο τρίμηνο 2020. Ταυτόχρονα, η προσαρμοσμένη εποχικά συνολική χαλάρωση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ, που συνίσταται στη μη ικανοποίηση της ζήτησης εργασίας ανήλθε σε 29,6 εκατομμύρια άτομα, τα οποία αντιπροσώπευαν το 14,0% του εργατικού το δεύτερο τρίμηνο 2020 από 12,8% το πρώτο τρίμηνο του 2020.