Πως μετακινούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μέλη διοίκησης

Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου ξεκίνησε το γενικευμένο lockdown στην χώρα στη διάρκεια του οποίου οι μετακινήσεις των πολιτών περιορίζονται και γίνονται μόνο με sms ή με την έκδοση συγκεκριμένων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων. Ειδικότερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους σύμφωνα με διευκρίνηση του υπουργείου Εργασίας, αυτό που αλλάζει είναι ότι μπορούν να μετακινηθούν

α) είτε με τη βεβαίωση που θα εκδώσουν από την ΕΡΓΑΝΗ,

β) είτε με βεβαίωση τύπου Α’ την οποία θα συμπληρώσουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο για τη μετακίνηση εργαζομένων – μισθωτών μπορούν να χρησιμοποιούνται τα εξής:

1. Για Εργαζομένους –μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά και τα δύο έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα με τους εξής δύο τρόπους:

Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το https://forma.gov.gr/ ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, ή

Β) Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: στο https://eservices.yeka.gr/

2. Για τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης και τους Αυτοαπασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες, για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τους δύο τύπους Βεβαιώσεων Άδειας Κυκλοφορίας, δηλαδή τη Βεβαίωση που εκδίδονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή τη βεβαίωση τύπου Α.

3. Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

4. Οι ήδη εκδοθείσες από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.

5. Δίνεται η δυνατότητα ομαδικών καταχωρήσεων για την έκδοση των Βεβαιώσεων Αδείας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων μέσω αρχείου *.xml.