Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στον κλάδο των αερομεταφορών σε ΕΕ και Ελλάδα;

O τομέας των αερομεταφορών είναι από τους κλάδους που επηρεάστηκαν περισσότερο από την εξέλιξη της πανδημίας του του Covid-19 παγκοσμίως, με τις περισσότερες πτήσεις να ματαιώνονται και τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να ζητούν κρατική βοήθεια για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Πολλές από τις εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει απολύσεις εργαζομένων.
Σύμφωνα με την Eurostat το 2019 περίπου 408 χιλιάδες άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών δούλευαν στον κλάδο των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ενωση (των 27, δηλαδή χωρίς τη Βρετανία), αριθμός κατά 11% υψηλότερος σε σχέση με το 2018. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 0,2% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ.

Ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων στον κλάδο των αεροματαφορών επί του συνόλου της απασχόλησης στη χώρα είναι το Λουξεμβούργο  με 1%, ακολουθούμενο από την Μάλτα (0,5%), την Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία (από 0,4%).

Employment in air transport_2019

Source dataset: lfsa_egan22d

Η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στον κλάδο των αερομεταφορών, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι η Γαλλία με 90,6 χιλιάδες εργαζόμενους, ακολουθούμενη από την Γερμανία με 83,2 χιλιάδες και την Ισπανία με 53 χιλιάδες. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν συμπεριλαμβάνεται στις 27 χώρες της ΕΕ μετά το Brexit απασχολούσε 67,9 χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο.

Στην Ελλάδα; 

Η Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της Eurostat απασχολούσε το 2019 μόλις 3,6 χιλιάδες εργαζόμενους, περίπου το 0,1% του συνόλου των εργαζομένων το 2019 (ο αριθμός των απασχολουμένων στην Ελλάδα το 2019 ήταν 3.898.007, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ). Μάλιστα, ο αριθμός παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2018 ήταν 4,6 χιλιάδες εργαζόμενοι, το 2017 ήταν 7,6 χιλιάδες εργαζόμενοι και το 2016 ήταν 8,2 χιλιάδες εργαζόμενοι.