Premia Properties: Το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η εταιρεία «PREMIA» ανακοινώνει ότι από την 09.07.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 09.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, προς το σκοπό (i) της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») έως 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η καθε μια (οι «Νέες Μετοχές»), εκ των οποίων (α) 19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος, και (β) εως 32.996.676 Νέες Μετοχές θα διατεθούν με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»), και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζόμενων μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), καθώς και (ii) της Δημόσιας Προσφοράς Νέων Μετοχών που θα διατεθούν με καταβολή μετρητών.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται δυνάμει των από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 19.05.2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €26.041.665,50, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 52.083.331 Νέων Μετοχών με τιμή διάθεσης €1,44 ανα Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), εκ των οποίων:

  • έως 32.996.676 Νέες Μετοχές, θα διατεθούν με καταβολή μετρητών στην Τιμή Διάθεσης (€1,44 ανά Νέα Μετοχή) μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, και
  • 19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος ως εξής:

(i) 1.703.300 Νέες Μετοχές από την εταιρεία «Elias Tsiklos Holdings LTD» με εισφορά ποσοστού 71,04% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
(ii) 14.655.265 Νέες Μετοχές από την «Sterner Stenhus Greece ΑΒ» με εισφορά ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου των «STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΘΕΣΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», και «ΑΔΑΜ-TEN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και
(iii) 2.728.090 Νέες Μετοχές από την «Sterner Stenhus Greece ΑΒ» με εισφορά των (i) 10 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €130.000 εκάστης, και (ii) 10 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €260.000 έκαστης.
Εκ των 32.996.676 Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, 60% αυτών, ήτοι έως 19.798.006 Νέες Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Νέων Μετοχών που οι Βασικοί Μέτοχοι έχουν δεσμευθεί να καλύψουν) θα διατεθούν, κατ’ αρχάς, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ενώ το υπόλοιπο 40% αυτών, ήτοι έως 13.198.670 Νέες Μετοχές θα διατεθούν, κατ’ αρχάς, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς οι οποίες δεν θα καλυφθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς θα δύνανται να διατεθούν, εν τέλει, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε περίπτωση που η ζήτηση για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς είναι μικρότερη του αριθμού των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, και αντιστρόφως, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η αποφασισθείσα ικανοποίηση του δικαιώματος προνομιακή κατανομής των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.
Η Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χ.Α.. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπου διαπραγματεύονται ήδη 35.043.831 μετοχές της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή της την 09.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών υπό την πλήρωση αιρέσεων. Σημειώνεται ότι η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που καλύπτονται με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και αποτίμησης αυτών, ήτοι €17.941.459,50, και (β) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που καλύπτονται με καταβολή μετρητών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι €31.016.875,44 (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης αυτών), δηλαδή συνολικά €48.958.334,94, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης θα αυξηθεί συνολικά κατά €26.041.665,50, εφόσον οι Νέες Μετοχές που διατίθενται με καταβολή μετρητών καλυφθούν πλήρως. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία διάθεσης, εγγραφής και κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Διαδικασία διάθεσης, εγγραφής και κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Untitled-1.png