Πτώση 2,1% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο και 1,8% στο σύνολο του 2019

Η Eurostat ανακοίνωσε πως ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο στην Ευρωζώνη σημείωσε μείωση 2,1% τον Δεκέμβριο του 2019 σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα Νοέμβριο του 2019. Όμως η πτώση είναι μεγαλύτερη ήτοι 4,1% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018 και αυτή η μεταβολή αποτυπώνει καλύτερα τις συνθήκες.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε πτώση 2% τον Δεκέμβριο του 2019 σε σχέση με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και πτώση 3,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018.
Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για το σύνολο του 2019 υποχώρησε 1,8% σε σχέση με το 2018 για την ευρωζώνη και 1,1% για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Που οφείλεται 

Στην ευρωζώνη η πτώση 2,1% τον Δεκέμβριο του 2019 σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019, οφείλεται στην μείωση κατά 4% της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών, στη μείωση κατά 1,7% της παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων. στη μείωση 1,3% , μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, στη μείωση 1,1% διαρκών καταναλωτικών αγαθών και στην ενέργεια κατά 0,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή στην Ιρλανδία (-6,2%), στην Ουγγαρία (-3,8%) και στην Πολωνία (-3,0%).
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Δανία (+ 7,2%), Πορτογαλία (+ 2,9%) και Ελλάδα (+ 2,5%).