Revoil: Αύξηση 49% των καθαρών κερδών το 2019 και πιθανή επένδυση σε φωτοβολταϊκό το 2020

Αύξηση 100% των κερδών προ φόρων και 49% των κερδών μετά φόρων λόγω αύξησης περιθωρίων κέρδους παρουσίασε η εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών REVOIL Α.Ε.Ε.Π. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,838 εκατ. ευρώ από 1,414 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) διαμορφώθηκαν στα 3,002 εκατ. ευρώ από 2,012 εκατ. ευρώ το 2018. Η αύξηση των κερδών προέρχεται από την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους λόγω καλύτερων τιμών πώλησης και χαμηλότερου κόστους μετά την κατά μέσο όρο πτώση 11% των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Χαμηλότερες τιμές πετρελαίου κατά 11% 

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 700,29 εκατ. το 2019 από €719,63 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας μικρή πτώση κατά 2,69% κυρίως λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων διεθνών τιμών των καυσίμων.
Η διεθνής τιμή του πετρελαίου κυμάνθηκε από 54,90 δολ./βαρέλι έως 74,60 δολ./βαρέλι την περίοδο από 01.01 – 31.12.2019. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 63,90 δολ./βαρέλι, χαμηλότερα κατά 11% από την αντίστοιχη μέση τιμή το 2018 (71,8 δολ./βαρέλι).
Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της εταιρίας ανήλθαν στα 737,8 εκατ. λίτρα, έναντι 741,6 εκατ. λίτρα το 2018, εμφανίζοντας οριακή πτώση 1%.
Oι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν απώλειες 3%, οι βενζίνες 7,6% ενώ στον αντίποδα οι πωλήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο marine ενισχύθηκαν κατά 9% και 14% αντίστοιχα.

Το κόστος πωλήσεων της Εταιρίας ανήλθε στα € 674,51 εκατ. το 2019 από € 695,69 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 3,04%, ανάλογη με την πτώση που παρατηρήθηκε στον κύκλο εργασιών.

Μικτό κέρδος
Το μικτό κέρδος της Εταιρίας ανήλθε στα €25,78 εκατ. το 2019, σημειώνοντας άνοδο κατά 7,66% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €23,94 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Λειτουργικά Έξοδα (έξοδα διοίκησης και διάθεσης)
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της Εταιρίας το 2019 ανήλθαν στο ποσό των €20,39 εκατ. αυξημένα κατά 1,65% σε σχέση με τα €20,06 εκατ. το 2018.

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν στα € 10,49 εκατ. τη χρήση 2019 έναντι €7,61 εκατ. το 2018.

Κέρδη προ Φόρων
Η εταιρία έκλεισε τη χρήση του 2019 με κέρδη προ φόρων € 2,84 εκατ. έναντι κερδών €1,42 εκατ. το 2018. Ο διπλασιασμός της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην προώθηση προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια, στη βελτίωση του μεικτού κέρδους  λόγω των εμπορικών συμφωνιών που πέτυχε η Εταιρία με τους προμηθευτές της και δευτερευόντως την άνοδο των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του έτους.

Κέρδη μετά από Φόρους
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, η Εταιρία έκλεισε με κέρδη €3 εκατ. από κέρδη €1,47 εκατ. τη χρήση του 2018.

Τραπεζικός δανεισμός
Ο τραπεζικός δανεισμός την 31/12/2019 έκλεισε μειούμενος στα € 36,1 εκατ. έναντι € 40,3 εκατ. την 31/12/2018.

Το 2020 

Για το 2020 ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπλουτισμένων καυσίμων της αμόλυβδης βενζίνης 95 revolution και του πετρελαίου κίνησης diesel revolution, με την τοποθέτησή τους σε περισσότερα πρατήρια του δικτύου και την αύξηση των πωλήσεων. Επίσης την επέκταση του δικτύου πρατηρίων με 30 νέα σημεία, με εστίαση στο νομό Αττικής, στο νομό Θεσσαλονίκης και σε πρωτεύουσες νομών. Την περαιτέρω ανάπτυξη της κάρτας στόλου, μέσω νέων συνεργασιών από τα τμήματα Δικτύου και Βιομηχανίας και το λανσάρισμα από το τελευταίο τρίμηνο του έτους νέας κάρτας πιστότητας καταναλωτών με ευρύ πεδίο συνεργειών και ανταποδοτικών οφελών. Επίσης την πιλοτική τοποθέτηση φορτιστών σε 2 πρατήρια στην Αττική για την εξυπηρέτηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Πιθανή επένδυση σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Τέλος εντός του 2020 η Εταιρία θα εξετάσει τις δυνατότητες για τη δημιουργία ενός φωτοβολταικού πάρκου (500 kw) σε ιδιόκτητη έκταση που κατέχει στην περιοχή της Λάρισας, όπως και περαιτέρω επενδύσεις στην ανάπτυξη τέτοιων πάρκων ενώ θα
εστιάσει σε μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της τα τελευταία χρόνια την
περαιτέρω μείωση του τραπεζικού της δανεισμού.

Covid-19 αλλά και εκτόξευση πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης

Οι προοπτικές της Εταιρίας για το 2020 και τελικά η πορεία των μεγεθών της θα εξαρτηθούν πέρα από την υλοποίηση του επιχειρησιακού της πλάνου, από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το οποίο από τον μήνα Μάρτιο του έτους έχει αλλάξει σημαντικά. Τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζει η Ελληνική Πολιτεία για την καλύτερη αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά ένα μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό και ο κλάδος της Εμπορίας Πετρελαιοειδών – παρά το γεγονός ότι το σύνολο της εφοδιαστικής  αλυσίδας παραμένει ανοιχτό (διυλιστήρια- εταιρίες εμπορίας -πρατήρια) – έχει επηρεασθεί από τα μέτρα με σημαντική μείωση της ζήτησης σε καύσιμα κίνησης λόγω της απαγόρευσης-περιορισμού των μετακινήσεων.
Από την άλλη πλευρά οι πολύ χαμηλές τιμές πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης σε συνδυασμό με την παράταση για ένα μήνα της χρονικής περιόδου εμπορίας του προιόντος, έχουν εκτοξεύσει τις
πωλήσεις αντισταθμίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες από τα καύσιμα κίνησης. Για τους επόμενους μήνες και μέχρι το κλείσιμο του έτους, η σταδιακή άρση των μέτρων, η επιστροφή και σε ποιο βαθμό στην κανονικότητα, η νέα οικονομική πραγματικότητα στην μετά τον COVID-19 εποχή θα κρίνουν τη ζήτηση στα προϊόντα που εμπορεύεται η Εταιρία.
Προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων και έχοντας μηδενικά
κρούσματα στους χώρους της, η εταιρία εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και προστασία όλων των εργαζομένων και επισκεπτών σε κεντρικά γραφεία, εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα κάνοντας μικρής έκτασης βελτιωτικές παρεμβάσεις για την τήρηση των αποστάσεων, ενώ αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε επικοινωνία και τηλεργασία.
Σε κάθε περίπτωση η REVOIL προσαρμόζει τον σχεδιασμό της σε περιβάλλον μειωμένων πωλήσεων εστιάζοντας σε περιορισμό του κόστους λειτουργίας και αξιοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική της θέση, τις ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές, τους συνεργάτες-πρατηριούχους της, τις συνεργαζόμενες τράπεζες καθώς και το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της.