Σε διαβούλευση πτωχευτικό δίκαιο, διευθέτηση οφειλών – Δεύτερη ευκαιρία για οφειλέτες

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το σχέδιο νόμου «Διευθέτηση οφειλών, Δεύτερη ευκαιρία» το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

«Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία αντιμετωπίζει το μείζον ζήτημα του ιδιαίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους που συσσωρεύτηκε και διογκώθηκε κατά την πολυετή οικονομική κρίση στη χώρα.Ένα πρόβλημα που χρόνιζε και είχε σημαντικές επιπτώσεις σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Το νομοσχέδιο, υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ενσωματώνοντας άμεσα την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019» επεσήμανε και πρόσθεσε τα εξής:

«Το Σχέδιο Νόμου χαρακτηρίζεται ως:

1ον. Ολιστικό, καθώς καταργούνται όλες οι προηγούμενες, διάσπαρτες σχετικές διατάξεις και πλέον θα υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, που θα αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

2ον. Επιχειρηματικά γόνιμο, καθώς δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς των επιχειρήσεων στη βιωσιμότητα, επανεκκίνησης της επιχειρηματικότητας, μέσω της δεύτερης ευκαιρίας, και καταπολεμά το φαινόμενο των επιχειρήσεων “ζόμπι”, που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της διαρκούς συσσώρευσης χρεών.

3ον. Κοινωνικά ευαίσθητο και δίκαιο, καθώς ξεκαθαρίζει “η ήρα από το στάρι”, αφού πίσω από τους χιλιάδες ευάλωτους πολίτες κρύβονται, τόσα χρόνια, αρκετοί “στρατηγικοί κακοπληρωτές”. Απαιτείται άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι ύπαρξης περιουσίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα για τις πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

4ον. Καινοτόμο, καθώς προβλέπει, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την εισαγωγή προληπτικού μηχανισμού για την έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη, έτσι ώστε να μη χρεοκοπήσει.

Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι εθνικά αναπτυξιακό, καθώς αφαιρεί τα βάρη οφειλών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ απελευθερώνει τις τράπεζες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε να επιτελέσουν το ρόλο τους. Δηλαδή, να δώσουν ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτήσουν τα όνειρά τους και τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Έτσι, το νομοσχέδιο “Διευθέτηση οφειλών, Δεύτερη ευκαιρία”, συνθέτει ένα συνεκτικό και δυναμικό πλαίσιο για την ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής, προστατεύοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον παραγωγικό ιστό της εθνικής μας οικονομίας.

Ένα πλαίσιο που απαλλάσσει από τα προβλήματα του παρελθόντος. Ένα πλαίσιο που είναι βασικό και αναγκαίο συστατικό ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ένα πλαίσιο που διέπεται από διαφάνεια και ταχύτητα.

– Διαφάνεια, με την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λύσης ρύθμισης οφειλών,

και

– Ταχύτητα στη ροή των διαδικασιών, καθώς προβλέπονται σφικτές χρονικές προθεσμίες, προκειμένου να περιοριστεί η δράση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Υπογραμμίζεται ότι η εξάλειψη των εμποδίων στην αποτελεσματική και προληπτική αναδιάρθρωση βιώσιμων οφειλετών:

– Aπενοχοποιεί κάποια οικονομική αποτυχία.

– Απαλλάσσει επιχειρήσεις και νοικοκυριά από βάρη του παρελθόντος για να ξανασταθούν στα πόδια τους.

– Δίνει διέξοδο από μια οικονομική φυλακή, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία».

Δήλωση υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα 

«Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση τον Κώδικα
Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την
1 η Ιανουαρίου 2021.
Ένα συνεκτικό, καινοτόμο και μεταρρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση, με
αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ευελιξία και κοινωνική δικαιοσύνη, του προβλήματος του
υψηλού, συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους.
Πλαίσιο που είναι οικονομικά αποτελεσματικό, κοινωνικά ευαίσθητο, επιχειρησιακά
λειτουργικό, εθνικά αναπτυξιακό και θεσμικά συμβατό.
 Είναι οικονομικά αποτελεσματικό, διότι απαντά, ολιστικά, στο ζήτημα του ιδιωτικού
χρέους, αντικαθιστώντας ένα σύνθετο πλέγμα διάσπαρτων μέτρων, που δεν κατάφεραν, τα
προηγούμενα χρόνια, να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.
 Είναι κοινωνικά ευαίσθητο, διότι δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και αναδιάρθρωσης
χρεών προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, λαμβάνοντας ειδικές πρόνοιες για
τους πραγματικά ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι θα στηρίζονται από το Κράτος μέσω
επιδότησης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι δεν θα ενταχθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές
στο νέο σχήμα.
 Είναι επιχειρησιακά λειτουργικό, διότι προσφέρει, μέσα από απλές και γρήγορες
διαδικασίες, μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί να πραγματοποιήσουν
μία νέα αρχή στην οικονομική δραστηριότητά τους, απελευθερωμένοι από βάρη του
παρελθόντος τα οποία αδυνατούν να σηκώσουν.
 Είναι εθνικά αναπτυξιακό, διότι διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να
μειωθεί δραστικά το υψηλό ιδιωτικό χρέος, αλλά και να αποτραπεί η δημιουργία νέου,
συμβάλλοντας, έτσι, καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική
οικονομία.
 Τέλος, είναι θεσμικά συμβατό, διότι ενσωματώνει τις πρόσφατες προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2019.
Με τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, μεταξύ άλλων:
1 ον . Θεσπίζονται διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο
πρόληψης, ώστε να μην οδηγηθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

2

2 ον . Εισάγεται ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, μέσω
εξωδικαστικού μηχανισμού, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, ώστε οι
οφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους.
3 ον . Δίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, με ταχείες διαδικασίες, με τη διαγραφή του
υπολοίπου των οφειλών, κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας και ελέγχου
της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.
4 ον . Ενσωματώνονται πρόνοιες για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και
πρόβλεψη συνεπειών για αυτούς.
5 ον . Υπάρχουν πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με
την άσκηση επιδοματικής πολιτικής από το Κράτος, τόσο προληπτικά μέσω της επιδότησης
δόσης δανείου, όσο και κατασταλτικά μέσω της επιδότησης ενοικίου.
6 ον . Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, ώστε να επιτρέψει στις
επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να επιστρέψουν σε
παραγωγική λειτουργία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
7 ον . Απελευθερώνονται και αξιοποιούνται οι παραγωγικές μονάδες της χώρας που είναι
δεσμευμένες σε ατέρμονες διαδικασίες ρύθμισης ή/και πτώχευσης, με σκοπό την
επαναφορά τους σε λειτουργία, με την παράλληλη είσοδο εγχώριων και διεθνών
επενδυτών.
8 ον . Παρέχεται λύση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν να
συμβάλουν καθοριστικά στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
9 ον . Θεσπίζεται απαλλαγή των μελών διοίκησης του νομικού προσώπου που έχει πτωχεύσει,
ώστε να μην εγκλωβίζονται για οφειλές που ανήκαν στην επιχείρηση.
10 ον . Προάγεται η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, που αποτελεί διεθνώς την πιο
διαδεδομένη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στον
χρηματοοικονομικό τομέα.
11 ον . Αξιοποιείται η τεχνολογία, εισάγοντας νέες ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες
διαδικασίες, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, καταργούν τη γραφειοκρατία και προάγουν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους.
12 ον . Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμού των διαχειριστών αφερεγγυότητας,
οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες της πτώχευσης.
Αυτές οι διαδικασίες, που εισάγονται με το νέο συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο
διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, αναμένεται να συμβάλουν στην
ενίσχυση της ρευστότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, προστατεύοντας,
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας».