Σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων μέρος των εργαζομένων της Exalco της οικογένειας Καντώνια

Η εταιρεία Βιοκαρπέτ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ της οποίας η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέχει το 98,39% των μετοχών της, θέτει με απόφαση του ΔΣ σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων της από 3 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2020, με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η διοίκηση επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης αλλά όταν αυτές ποσοτικοποιηθούν και εκτιμηθούν, θα ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό.

Ο όμιλος Βιοκαρπέτ ελέγχεται από την οικογένεια Καντώνια.