Σήμερα η συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την αύξηση κεφαλαίου

Στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί η κρίσιμη εξ αναβολής έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με βασικά θέματα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως 120,5 εκατ. ευρώ και το αίτημα του μετόχου Greenhill Investments για αλλαγή διοίκησης. Η Greenhill κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα και ζήτησε προσωρινή διαταγή προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί η σημερινή συνέλευση (μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα) καθώς θεωρεί  ότι οι προηγούμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περί αλλαγής διοίκησης είναι παράνομες. Στην περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου κάνει δεκτή την αίτηση της προσωρινής διαταγής, τότε η συνέλευση θα αναβληθεί ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Στην περίπτωση της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης για την απόφαση της αύξησης κεφαλαίου απαιτείται απαρτία 50% και έγκριση του θέματος από τα 2/3 των παρισταμένων μετόχων. Η μεν πλευρά της Reggeborgh εκτιμά ότι θα παρθεί απόφαση υπέρ της αύξησης κεφαλαίου η δε πλευρά της Greenhill εκτιμά ότι δεν παρθεί.

Για το θέμα της αλλαγής διοίκησης δεν αναμένεται να υπάρξει απόφαση, δηλαδή δεν αναμένεται να ψηφιστεί υπέρ.

Η γενική συνέλευση αναμένεται να χαρακτηρισθεί και πάλι από τις αντιπαραθέσεις των παραπάνω μετόχων καθώς δεν έχουν βρεθεί σημεία επαφής μεταξύ τους ενώ η Reggeborgh αρνείται πεισματικά να παρέχει ενημέρωση για λάθη και παραλείψεις, που ζητά η πλευρά της Grrenhill.