Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Στις 15 Σεπτεμβρίου η ΓΣ

Στις 15 Σεπτεμβρίου, αντί της Τετάρτης 30 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “Σωληνουργεία Τζιρακιάν”.

Σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει: Η Εταιρεία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 αντί της Τετάρτης 30 Ιουνίου 2021.