Space Hellas: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών έως ποσοστού 5%

Η Space Hellas, σε συνέχεια της από 18.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της σχετικής από 26.11.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοίνωσε την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της εταιρείας.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω εξουσιοδοτημένων μελών/μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών και προβλέπεται η απόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών 322.827 (ποσοστού μέχρι 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς €1,08 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €10,00 ανά μετοχή, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι την 17.06.2022. Σκοπός του προγράμματος είναι η διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν για μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίας ή/και για τη θέσπιση προγράμματος παροχής κινήτρων προς τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό της ή/και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ή/και προς έτερους νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την εκάστοτε οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για την εταιρεία και η διαθέσιμη ρευστότητα της εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, θα το επιτρέπουν.