Στα 11,19 δισ. το ταμειακό έλλειμμα του δημοσίου στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 11.194 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2.362 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 26.530 εκατ. ευρώ, από 30.096 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 37.045 εκατ. ευρώ, από 33.946 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019.