Σταϊκούρας: Δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προχώρησε σε μία δήλωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την αγορά τυχερών παιγνίων, αναφέροντας ότι με τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς
τυχερών παιγνίων και πλέον δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Να σημειωθεί ότι η οριστική αδειοδοτηση των εταιρειών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εκκρεμεί από το 2012, όταν νομοθετήθηκε το πρώτο ατελές θεσμικό  πλαίσιο!
Ωστόσο και η σημερινή κυβέρνηση καθυστέρησε, αφού ένα χρόνο μετά την διακυβέρνησή της δεν έχει γίνει ακόμα ο διαγωνισμός αδειοδότησης των εταιρειών!

Ακολουθεί η δήλωση του υπουργού:

«Μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι η
ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων. Προς αυτή την κατεύθυνση, νομοθετήσαμε, τον Οκτώβριο του 2019, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων.
Ενός πλαισίου με το οποίο πετυχαίνονται πολλαπλοί στόχοι:
 Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται, μέσω κανονιστικών διατάξεων, το πλαίσιο
λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
 Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην
αγορά παρόχων.
 Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών, μέσα από συστηματικούς κανόνες
αδειοδότησης και ελέγχου.
 Προσελκύονται επενδύσεις.
 Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου, τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων,
όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν
λόγω αγοράς.

Μετά τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου, προχωρήσαμε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στη θέσπιση των Κανονισμών Παιγνίων, με 7 Υπουργικές
Αποφάσεις, ως εξής:
 Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.
 Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα.
 Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.
 Κανονισμός Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου
Video Lottery Terminal (VLT).
 Κανονισμός Παιγνίων – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω
Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).
 Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω
Διαδικτύου.
 Κανονισμός Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων
μέσω Διαδικτύου.

Με τους Κανονισμούς αυτούς καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς
τυχερών παιγνίων και δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών
παιγνίων.
Έτσι ολοκληρώνεται, έγκαιρα, με ασφάλεια και υπευθυνότητα, ακόμη μία πρωτοβουλία του
Υπουργείου Οικονομικών».