Στο 3,3% η ανεργία στο Χονγκ Κονγκ

Το ποσοστό ανεργίας στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε στο 3,3% την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2019. Το ποσοστό ανεργίας στους τομείς που σχετίζονται με τα καταναλωτικά προϊόντα και τον τουρισμό κατέγραψε υψηλό τριετίας στο 5,2%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τοπικής διοίκησης (HKSAR).

Την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2019, το ποσοστό ανεργίας στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε ιστορικό χαμηλό εικοσαετίας όταν μειώθηκε στο 2,8%.

Ωστόσο, τους μήνες που ακολούθησαν η οικονομία του Χονγκ Κονγκ επιβραδύνθηκε από την παρατεταμένη κοινωνική αναταραχή, με συνέπεια την άνοδο του ποσοστού ανεργίας.