Στο Δ.Σ. του ευρωπαϊκού συνδέσμου εταιρειών φυσικού αερίου και ρεύματος ο Μάριος Τσάκας της ΔΕΔΑ

Τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του GEODE (www.geode-eu.org), του μεγαλύτερου Συνδέσμου Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικού Ρεύματος στην Ευρώπη, εξελέγη ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας, με ομόφωνη απόφαση που έλαβε η γενική συνέλευση του Συνδέσμου.

Η γενική συνέλευση του GEODE, όπως επισημαίνει η ΔΕΔΑ, προχώρησε στη λήψη αυτής της απόφασης συνεκτιμώντας τα χαρακτηριστικά και το έργο που η ΔΕΔΑ επιτελεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις άκρως αποτελεσματικές πρωτοβουλίες της για την ανάπτυξη της διανομής βιομεθανίου και υδρογόνου στην Ελλάδα, καθώς και τη συνεχή και ενεργή συμμετοχή της στις εργασίες και στις επιτροπές του GEODE για περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο GEODE αποτελεί τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικού Ρεύματος, στον οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 1.200 εταιρείες που εξυπηρετούν πλέον των 100.000.000 καταναλωτών σε 15 χώρες της Ευρώπης.

Με αφορμή την εκλογή του στη διοίκηση του GEODE, ο κ. Τσάκας δήλωσε: «Ο GEODE επιτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Είναι μεγάλη μου τιμή να εκλεγώ ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του και να συνεργαστώ με εξαιρετικούς συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την εδραίωση της ΔΕΔΑ ανάμεσα στις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, αποτελεί καθήκον μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, που για πρώτη φορά συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του GEODE, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών για τη δίκαιη μετάβαση της χώρας μας στη μεταλιγνιτική εποχή».