Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Γιάννης Αληγιζάκης (ΕΛΙΝΟΪΛ)

Ο Γιάννης Αληγιζάκης επανεξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, κατά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν χθες στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Από την συνέλευση επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα – με θητεία από 01/02/2021 έως 31/01/2022 – με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής της AVINOIL AE

Γραμματέας: κ. Χρήστος Τζιόλας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη, στελέχη των εταιριών : ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ, LPC AE και REVOIL AE.