Συνεχίζεται η αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιο: €1 δισ. τον Δεκέβριο και €8 δισ. το 2019

Νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο  8,018 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μόνο τον Δεκέμβριο του 2019 οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 1,065 δισ. ευρώ έναντι 1,254 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (μείωση 15%).

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών το προηγούμενο έτος είχαν ανέλθει σε 10,943 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται αλλά το γεγονός ότι υπάρχει άυξηση έστω και ένα ευρώ αποτυπώνει τις οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών και τη βαριά φορολογία.

Το σύνολο των παλαιών (μέχρι την 31.12.2018) και των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (από 1.1.2019) προς το Δημόσιο ανήλθε το Δεκέμβριο σε 105,617 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 0,18% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, το Νοέμβριο. Πάντως, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, αφού αφαιρεθούν οι ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές, περιορίζεται στα 84,086 δισ. ευρώ. Το πλήθος των οφειλετών το Δεκέμβριο παρουσίασε μείωση κατά 4% σε σχέση με το Νοέμβριο και ανήλθε σε 4.068.908 οφειλέτες.

Από το εισόδημα το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων χρεών 

Σε ότι αφορά το νέο ληξιπρόθεσμο 1,065 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2019 προέρχεται σε ποσοστό 96,7% από τις εξής κατηγορίες:

Δεκέμβριος 2018 Δεκέμβριος 2019 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 23.038.222  3.591.267 -84%
Εισόδημα 570.696.856   547.884.565   -4%
Φόροι στην Περιουσία 170.408.418  141.459.522 -17%
Φ.Π.Α. 287.889.216  271.232.639 -6%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 38.005.413  28.053.779 -26%
Λοιποί έμεσσοι φόροι 3.841.605 1.318.073 -66%
Λοιπά Πρόστιμα 11.897.655 14.299.446 20%
Δικαστικά έξοδα 14.402.074 7.386.750 -49%
Καταλογισμοί 9.999.511 11.020.165 10%
Τέλη και χαρτόσημα 5.256.087  3.482.542 -34%
1.135.435.059 1.029.728.747 -9,3%