Τεχνική Ολυμπιακή: Εξαγορά της κυπριακής Νοvamore έναντι 12,5 εκατ. ευρώ

Η θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής εξαγόρασε την κυπριακή εταιρεία  Novamore, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας.

Συγκεκριμένα η “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.”(εφεξής η εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα θυγατρική αυτής με την επωνυμία Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD απέκτησε το 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας “NOVAMORE LIMITED” από την Κυπριακή εταιρεία “ VEL INVESTMENT FUND AIFLNP V.C.I.C.
LIMITED”.

Στην εταιρεία ” NOVAMORE LIMITED” ανήκουν απαιτήσεις που προέρχονται από Δανειακές Συμβάσεις που είναι εξασφαλισμένες με προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η διαχείριση των απαιτήσεων από τις Δανειακές Συμβάσεις έχει ανατεθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΜΑΟΥΝΤ ΣΤΡΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ».

Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω μετοχών ανήλθε σε €12.500.000.
Η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.