Τεχνική Ολυμπιακή: Ολοκλήρωσε την αγορά του πλοίου ROMA HOLDING LLC μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι η «εγγονή» αυτής “T.O. SHIPPING LTD” κατέβαλε σύμφωνα και με την από 26.2.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το υπόλοιπο της συμμετοχής της, ανερχόμενο σε USD 9.152.091,67, προκειμένου να αγορασθεί από τη ROMA HOLDING LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας, 9.800 TEU και έτους ναυπήγησης 2006, το οποίο θα φέρει την ονομασία MSC ROMA.

Σήμερα η ROMA HOLDING LLC παρέλαβε το εν λόγω πλοίο.

Για την απόκτηση του εν λόγω πλοίου η ROMA HOLDING LLC έχει λάβει και δάνειο ανερχόμενο σε USD 19,5 εκατ.