Τεχνικό πρόβλημα στη μετάδοση των δεδομένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τεχνικά προβλήματα έχουν προκύψει από τις 12:04 στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα προβλήματα εντοπίζονται στη μετάδοση δεδομένων προς τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών.