Τέλος Απριλίου το επίδομα των 800 ευρώ για εργαζόμενους επιχειρήσεων, που πλήττονται μέσω ΚΑΔ

Σύμφωνα με ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του υπουργείου Εργασίας στις περιπτώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά βάσει Κωδικού Αριθμού  δραστηριότητας (ΚΑΔ) κύριας δραστηριότητας – ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 – που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους εντός του διαστήματος από 24.3.2020 έως και 20.4.2020 (χρόνος εφαρμογής του μέτρου) από τον ίδιο εργοδότη, τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό 

Το νέο Έντυπο-Δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται και από τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) στο σύστημα Εργάνη, ή δεν είναι αυτό ενεργό από τις 6 Απριλίου 2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες , ή αυτοαπασχολούμενους που επίσης δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό, συμπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία μίσθωσης ακινήτων, εφόσον είναι δικαιούχοι, μη συμπληρώνοντας τα πεδία που αφορούν τους εργαζόμενους.

Συνεπώς μέχρι τις 20 Απριλίου 2020 το υπουργείο Εργασίας θα συγκεντρώνει τα στοιχεία από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οπότε μετά θα προχωρήσει στην καταβολή του επιδόματος.

Shop in shop και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Από τις 30-3-2020 εντάσσονται στη Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας:
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες “shop–in a – shop” και “επιχειρήσεων έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες Μητρώο Online Media”, μέσω επιλογής της σχετική ειδικής κατηγορίας στο έντυπο της δήλωσης.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων του 2018 το οποίο τους καθιστά δικαιούχους του μέτρου, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει για τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης.

Συμπληρωματικά στοιχεία για επιχειρήσεις που πλήττονται με βάση τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 

Το υπουργείο καλεί τις επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση ως πληττόμενοι με βάση τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης, αλλά, με βάση τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων του 2018, εντάσσονται στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η  λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, να υποβάλλουν συμπληρωματικά νέο έντυπο Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας, χωρίς να συμπληρώσουν εκ νέου τον πίνακα εργαζόμενων.

Επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει απόφασης δημόσιας αρχής

Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, που πλήττονται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων βάσει απόφασης δημόσιας αρχής, αυτοί θα λάβουν το επίδομα μετά τις 10 Απριλίου 2020. Μέχρι τότε θα συμπληρώνουν τα σχετικά αιτήματα τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι στο σύστημα Εργάνη μετά την παράταση που δόθηκε για τη σχετική υποβολή των αιτήσεων. Αρχικά για αυτές τις επιχειρήσεις η υποβολή αιτήσεων μπορούσε να γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου αλλά δόθηκε 10ήμερη παράταση.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ ο αριθμός των επιχειρήσεων που είχαν υποβάλει αίτημα ήταν 390.000 χιλιάδες και αφορούσε σε 560.000 εργαζόμενους. 

Οι επιστήμονες

Όπως ανέφερε χθες ο υπουργός Εργασίας σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ για τον Απρίλιο μέσω της υλοποίησης προγράμματος τηλεκατάρτισης. Το ποσό που θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και απολύτως καθαρό χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις και θα δοθεί η πρώτη του δόση 400 ευρώ από 15 Απριλίου ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν έως 30 Απριλίου.

 

Αναστολή συμβάσεων για 410.705 εργαζόμενους από 295.246 επιχειρήσεις – Πως θα λάβουν το επίδομα των €800 οι ελεύθεροι επαγγελματίες