ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Πώληση 656.858 μετοχών από τον Γ. Περιστέρη

Η  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανακοινώνει  με  ότι ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 9/7/2021 σε πώληση  656.858 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 8.539.154 ευρώ.