Τέρνα Ενεργειακή: Εκλογή του Εμ. Μουστάκα στη θέση του Β. Δεληκατερίνη στο Δ.Σ.

Την εκλογή του κ. Εμμανουήλ Μουστάκα στο Δ.Σ. της, στη θέση του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη, ο οποίος παραιτήθηκε, ανακοίνωσε η Τέρνα Ενεργειακή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας,

“H ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε.  ενημερώνει  το  Επενδυτικό  Κοινό  ότι  το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 2ας Απριλίου 2020 εξέλεξε, σύμφωνα με τον ν. 4548/18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και  τις  διατάξεις  της  παρ. 3  του  άρθρου  10  του  Καταστατικού  της Εταιρείας, τον κ. Εμμανουήλ Μουστάκα του Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του  παραιτηθέντος κ.  Βασίλειου Δεληκατερίνη,  για  τον υπόλοιπο  χρόνο  της  θητείας  του,  δηλαδή  το  αργότερο  έως  την  30η  Ιουνίου  2022.

Η εκλογή του κ. Μουστάκα θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Γεώργιος Περιστέρης του Θεοδώρου – Πρόεδρος,

Γεώργιος Περδικάρης του Γερασίμου – Αντιπρόεδρος,

Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης του Βασιλείου ‐ Διευθύνων Σύμβουλος,

Γεώργιος Σπύρου του Συμεών ‐ Εντεταλμένος Σύμβουλος,

Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ  – Εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου –  μη Εκτελεστικό μέλος,

Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Μέργος του Ιωάννου –  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Gagik Apkarian του Serop – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος”.