Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) ενώνουν τις δυνάμεις τους προς όφελος των επιχειρήσεων

Τη συνεργασία τους ανακοινώνουν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) με στόχο την ενίσχυση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων πάνω στα θέματα αυτά.

Με αφορμή την ανακοίνωση της συνεργασίας ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του Δικτύου δήλωσε «Πιστεύουμε πως μέσα από τη συνεργασία αυτή, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και το περιβάλλον είναι πολλαπλά. Είναι μία πολύ σημαντική ευκαιρία για τον επιχειρηματικό κόσμο να αντιληφθεί και να αναπτύξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με στρατηγική, προγραμματισμό και καλές πρακτικές. Μία ευκαιρία για διάδοση της γνώσης και της εκπαίδευσης αλλά και δράσης!»

Παράλληλα, ο κ. Νικόλαος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας δήλωσε ότι,  «Η  συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής έχει ως στόχο την ενίσχυση αλλά και τη μέτρηση της επίδρασης σημαντικών δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εταιρείες που θέλουν να γίνουν περισσότερο Υπεύθυνες (ή που θέλουν να ενσωματώσουν υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους), συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αποτυπώματος».

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής δραστηριοποιείται από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του, το 2013, με σκοπό τη θέσπιση ισχυρών θεμελίων για την εδραίωση προτύπων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειμένου να γίνει η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και να προσφέρει υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) είναι πρωτοπόρος συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός οργανισμός σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2005, με γραφεία στην Αθήνα και στο Σικάγο και δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες. Διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στα θέματα αυτά,  με εξειδίκευση στη μέτρηση κοινωνικού αποτυπώματος με διεθνείς μεθοδολογίες, και πελάτες  Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ έχει εκπαιδεύσει πάνω από 6000 στελέχη παγκοσμίως σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG.