Το λιανικό εμπόριο έκανε άλμα, αλλά πριν τα μέτρα της πανδημίας στην Ελλάδα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου τον Ιανουάριο του 2020. Σύμφωνα με αυτά ο δείκτης παρουσίασε μεγάλη αύξηση 10,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουάριο 2019, παρουσίασε επίσης μεγάλη αύξηση 8,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 3,4%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 3,3%.

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά 10,1% τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:
Φαρμακευτικά – Καλλυντικά 16,3%
Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 15,7%
Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη 12,7%
Ένδυση – Υπόδηση 11,0%
Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 5,5%

Σε ότι αφορά τον Δείκτη Όγκου η αύξηση 8,4% τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:
Φαρμακευτικά – Καλλυντικά 14,5%
Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη 14,3%
Ένδυση – Υπόδηση 11,7%
Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 7%
Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 3,9%