Τρ. Πειραιώς: Δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής κατά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α

Δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κατά την ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δεν θα μεταβληθούν τα όρια της ημερήσιας διακύμανσης της μετοχής όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση σχετικά με τον χειρισμό εταιρικής πράξης μετατροπής των CoCo.

Οπως ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας στους δείκτες που συμμετέχει με ταυτόχρονη αλλαγή του ποσοστού ευρείας διασποράς (Free Float) από 65% σε 39%

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την Ημερομηνία Μετατροπής των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCo) και κατά συνέπεια της έκδοσης 394.400.000 νέων μετοχών, ο χειρισμός επί της Μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΕΙΡ), θα έχει ως εξής:

(α) Σύμφωνα με την παρ.3.1 της απόφασης 26 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της ΕΧΑΕ  και του άρθρου 2.6.3 του Κανονισμού ΧΑ, κατά την ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο ΧΑ δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς και δεν θα μεταβληθούν τα όρια της ημερήσιας διακύμανσης της μετοχής.

(β) Αναφορικά με τους δείκτες, η διαχείριση της εταιρικής πράξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες. Πιο συγκεκριμένα, θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας στους δείκτες που συμμετέχει με ταυτόχρονη αλλαγή του ποσοστού ευρείας διασποράς (Free Float) από 65% σε 39% (σύμφωνα με τα κριτήρια υπολογισμού των ποσοστών ευρείας διασποράς των βασικών κανόνων). Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της ημερομηνίας πριν την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχουν στη σύνθεση των ακόλουθων δεικτών:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη
  • FTSE/XA Large Cap
  • FTSE/XA Market
  • FTSE/XA Τραπεζών

(γ) Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στην διαπραγμάτευσή όσον αφορά στα παράγωγα προϊόντα και στον δανεισμό τίτλων επί της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς.