Τράπεζα Πειραιώς: Στις 30 Μαρτίου τα αποτελέσματα 2019

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 θα ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2019.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.