Τρεις νέοι διαγωνισμοί για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από την Κοινωνία της Πληροφορίας

Στην ανακοίνωση τριών ακόμα προσκλήσεων για το εν εξελίξει έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Οι προσκλήσεις προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 22,5 εκατ. ευρώ αφορούν στο υποέργο «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και συσκευών και Συνδέσεις για ανταλλαγή δεδομένων» για το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων αναγκών που έχουν προδιαγραφεί στο έργο της Ασύρματης Νησίδας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επιπλέον, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ανακοινωθούν από την εταιρεία ακόμα 6 διαγωνισμοί από την Συμφωνία Πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ «Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 130 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά των μεγαλύτερο μέρος των διαγωνιστικών διαδικασιών του έργου, ώστε να ξεκινήσει πλέον η υλοποίηση των έργων που απέμεναν.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των τριών διαγωνισμών του υποέργου «Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και συσκευών και Συνδέσεις για ανταλλαγή δεδομένων», περιλαμβάνεται η προμήθεια υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων για τα στελέχη του Δημοσίου σε γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από το Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας των αναδόχων. Προβλέπεται να δημιουργηθούν τρία διαφορετικά προφίλ συνδέσεων, ώστε να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες των χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπηρεσίες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, θα περιλαμβάνουν συσκευή κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσίες ομιλίας και διασύνδεσης στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με πάγιο μηνιαίο κόστος καθώς και προπληρωμένο χρόνο ομιλίας ανά μήνα, ο οποίος θα διαφέρει ανάλογα με τις παροχές των 3 προφίλ συνδέσεων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των τριών διαγωνισμών περιλαμβάνονται 33.000 τέτοιες συνδέσεις και αντίστοιχος αριθμός συσκευών, ενώ συνολικά έχουν προδιαγραφεί 55.000 συνδέσεις.

Επιπλέον, στους τρεις αυτούς διαγωνισμούς, προβλέπεται η προμήθεια 9.000 συνδέσεων δεδομένων (από τις 15.000 που έχουν προδιαγραφεί για όλη την Ασύρματη Νησίδα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων τόσο εντός του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (με εσωτερικές εφαρμογές του Δημοσίου), όσο και εκτός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Internet), καθώς και υποστήριξη χρηστών για αιτήματα σχετικά με τις προσφερόμενες σε αυτούς συνδέσεις, διάρκειας τριών ετών.